Drodzy Rodzice!
Przedszkole Publiczne nr 3 w Nowogardzie wznawia swoją działalność od dnia 25 maja 2020r.
Proszę rodziców o zapoznanie się z:

PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA I ZASADAMI FUNKCJONOWANIA Przedszkola Publicznego nr 3 w Nowogardzie w czasie trwania stanu pandemii dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 (udostępnione na stronie internetowej)

Rodziców, którzy deklarują chęć przyprowadzenia swojego dziecka w dniu 25 maja 2020 oraz rodziców, którzy mają możliwość zapewnienia opieki nad dzieckiem w domu i nie przyprowadzą dziecka do przedszkola  proszę o informację: telefoniczną, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz innych komunikatorów na odległość z  wychowawcami oddziałów  do dnia 20.05.2020 do godz.14.00.

Proszę o pobranie ze strony internetowej przedszkola – zakładka "Komunikaty” druku oświadczenia i przekazanie wypełnionego formularza pracownikowi przedszkola, przyprowadzając dziecko do przedszkola.

Rodzice, którzy będą zainteresowani przyprowadzeniem dzieci w kolejnych dniach proszę poinformować wychowawcę lub dyrektora o tym fakcie dniu poprzedzającym jego przyjście do godz.10-tej. Obowiązuje przekazanie  oświadczenia  pobytu j.w.

Informuję ponadto , że przedszkole będzie dysponowało ograniczoną ilością miejsc zgodnie z wytycznymi GIS.

W razie większej liczby dzieci , których rodzice zadeklarowali chęć skorzystania z usług przedszkola, niż miejsc w przedszkolu ustalonych z uwzględnieniem zasady, pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pracowników systemu zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych , realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Z poważaniem
Dyrektor Przedszkola
Ewa Wróbel
Nowogard 18.05.2020r.