...Dziś nas uczył Pan policjant, jak się chodzi po ulicach .

Jak przez jezdnię maszerować, żeby ruchu nie tamować...

gallery1
gallery1
gallery1