Na podstawie § 18 ust.2a-2c,ust.3 Rozporządzenia MEN z 31.12.2002r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz § 1 ust.1i2 , § 2 ust.1 i 5 Rozporządzenia MEN z 12.08.2020r. W sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 -dalej rozp. Covid-19.
Grupa dzieci 5-letnich Motylki na obowiązkowej kwarantannie do dnia18.03.21r.( włącznie)
Grupa dzieci 6-letnich Biedroneczki na obowiązkowej kwarantannie do dnia18.03.21r. (włącznie)
Grupa dzieci 5-6 letnich Słoneczka na obowiązkowej kwarantannie do dnia 20.03.21r. (włącznie)
Ze względu na braki kadrowe- objęcie kwarantanną nauczycieli i pracowników obsługi

informuję ,że z dniem 15.03.2021 do dnia 19.03.2021 zostają zawieszone zajęcia. O trudnej sytuacji w placówce został powiadomiony organ prowadzący.

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3
Ewa Wróbel
Nowogard 13.03.2021r,