Wiedza o zdrowiu
Wiedza o zdrowiu 🍈🍓🍉🍌🏀🏄‍♀️🤽‍♂️🚵‍♂️
W naszym przedszkolu odbył się "zdrowy" konkurs. Konkurs "Wiedzy o zdrowiu"miał na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych, zdrowego stylu życia, nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków oraz integrację zespołów grupowych.
Konkurs obejmował pytania z zakresu:
📌 dbania o czystość i higienę osobistą,
📌 zdrowego odżywiania,
📌aktywności fizycznej,
📌 znajomości piosenek o tematyce zdrowia.
Do konkursu przystąpiły grupy najstarsze: "Pszczółki", "Papużki" i "Motylki". Konkurs poprowadziła Pani Beata Bernecka a w jury zasiadły: Pani Dyrektor Aleksandra Lewińska, Pani Wicedyrektor Katarzyna Lewandowska i Pani Nauczyciel Karolina Ogiewa. Na początku wszyscy odtańczyli taniec "połamaniec", a następnie rozpoczęły się przeróżne konkurencje. Były zagadki, zagadki smakowe oraz pytania konkursowe.
Dzieciaki bawiły się wspaniale rywalizując ze sobą i prześcigając się zdobytą wiedzą. Jury miało nie lada trudność w ocenie konkurentów ale po podliczeniu punktów i burzliwych naradach zostały ogłoszone wyniki. Otóż, okazało się, że wszystkie grupy uzyskały tą samą liczbę punktów!! Przedszkolaki zostały nagrodzone dyplomami oraz drobnymi upominkami.🍏🍎🍐🍊🍑🏈⚾️🏌️