Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u nauczyciela w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Nowogardzie informuje, iż grupa przedszkolna „Pszczółki” 4-5 latki oraz pracownik obsługi (lista osób ustalona w placówce) podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845)  w terminie: do 11.03.2021 r.  – 18 dzieci grupa „Pszczółki” 4-5 latki

Dzień faktycznego poddania się kwarantannie 04.03.2021 r. (wszystkie dni, które są wcześniej brane są na poczet 10 dniowej kwarantanny).

W przypadku pojawienia się niepokojących objawów (m.in. kaszel, gorączka, duszność, utrata węchu lub smaku o nagłym początku) prosimy o niezwłoczny kontakt z lekarzem POZ.

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi, zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny lub jeżeli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie tak postanowi.

Obowiązku odbycia kwarantanny, nie stosuje się wobec osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą objętą obowiązkową kwarantanną.

Jednocześnie informuję, iż  nie poddanie się obowiązkowi  kwarantanny lub naruszenie obowiązku kwarantanny zagrożone jest

- administracyjną karą pieniężna w wysokości od 5000 zł do 30.000 zł w przypadku nie poddania się obowiązkowi kwarantanny

- administracyjną karą pieniężną do 30 000 zł w przypadku naruszenia obowiązku kwarantanny,
w szczególności samowolnego opuszczenia miejsca odbywania kwarantanny.                                                                                         

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie zwraca się o zamieszczenie komunikatu o powyższej treści na stronie internetowej przedszkola, a także  przekazanie go za pośrednictwem używanych w placówce komunikatorów rodzicom (opiekunom prawnym) uczniów.

Goleniów, dnia 04.03.2021 r.