Grupa Pszczółki myje zęby.
W ostatnim czasie w naszym przedszkolu realizowaliśmy program „Zdrowe zęby mamy, marchewkę zajadamy”. Podczas realizacji programu, dzieci dowiedziały się jak powstaje próchnica zębów i co zrobić by jej uniknąć. Przedszkolaki czynnie brały udział w pokazie prawidłowego mycia zębów. Szczególny nacisk został położony na sposób mycia zębów, długość ich mycia oraz częstotliwość. Dzieci przypomniały sobie, jakie pokarmy wywierają pozytywny wpływ na uzębienie, a jakie w szybki sposób je niszczą. Przedszkolaki wiedzą, co zrobić, gdy ząb zaczyna boleć i do kogo się udać. Wiedzą, że wizyta u stomatologa jest koniecznością a nie przykrym, bolesnym obowiązkiem.🦷👩‍⚕️🥕

Sensoplastyka w grupie Pszczółki
Już kolejny raz Pani Beata Bernecka przeprowadziła zajęcia z sensoplastyki. Tym razem kreatywnie spędzała czas grupa Pszczółki. Swobodne brudzenie pobudziło zmysły i wyzwoliło wiele pozytywnych emocji.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA "PSZCZÓŁKI" PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR3 NOWOGARD
To, czego dzieci potrzebują w obfitości dostarczają dziadkowie. Dają bezwarunkową miłość, dobroć, cierpliwość, poczucie humoru, komfort, lekcje życia. Oraz, co najważniejsze, ciasteczka. – Rudolph Giuliani
W dniu 21.01.2022r. obchodziliśmy w grupie „Pszczółki” Dzień Babci i Dziadka. Z powodu  pandemii już drugi raz  dzieci nie mogły zaprosić do przedszkola ukochanych Babć i Dziadków, dla których przygotowały montaż słowno-muzyczny. Poprzez recytację wierszy, śpiewanie piosenek i taniec dzieci wyraziły swoją wielką miłość, wdzięczność za poświęcony czas i wielkie serce. Dzieci samodzielnie wykonały upominki dla Babć i Dziadków – laurki i kalendarze

A. Wołosewicz

"PSZCZÓŁKI" 11 LISTOPADA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 N-D
W dniu 11 Listopada 2021r. w południe delegacja dzieci z grupy „Pszczółki”  Przedszkola Publicznego nr 3 w Nowogardzie wraz z Panią Dyrektor i wychowawczynią uczestniczyły w patriotycznej uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Delegacja złożyła kwiaty z biało-czerwonymi szarfami pod Pomnikiem poświęconym Kombatantom Rzeczpospolitej Polskiej w Nowogardzie. Poprzez udział w uroczystości dzieci kształtowały przywiązanie do kraju ojczystego, jego kultury, tradycji i symboli narodowych.

"PSZCZÓŁKI" PASOWANIE NA STARSZAKA

Pani dyrektor na ramię ołówek wkłada
podaje prawą rękę i tak powiada
„Pasuję Ciebie na Starszaka ”
później dumnie starszak do szeregu kroczy
aż mu błyszczą z radości oczy.

W dniu 22.10.2021 r. w grupie dzieci 5-6 letnich „Pszczółki” odbyło  się „Pasowanie na Starszaka”.  Dzieci 6-letnie w tak ważnym dla nich dniu wspierali młodsi koledzy z grupy. Ze względu na panującą pandemię podczas tego wydarzenia nie mogli uczestniczyć rodzice. W uroczystości „Pasowania na starszaka” uczestniczyła Pani dyrektor Aleksandra  Lewińska i Pani wicedyrektor Katarzyna Lewandowska.
Montaż słowno-muzyczny dzieci rozpoczęły walcem do muzyki Eda Sheerana „Perfect”. Następnie „Pszczółki” z uśmiechem i wypiekami na twarzy recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły a także odpowiadały na trudne egzaminacyjne  pytania zadawane przez młodszych kolegów, za co zostały nagrodzone brawami. Część artystyczna zakończyła się wykonaniem tańca do utworu Fryderyka Chopina „Preludium deszczowe” i recytacją wiersza Władysława Bełzy „Kto ty jesteś. Polak mały”
Kulminacyjnym wydarzeniem uroczystości było ślubowanie. Dzieci z dumą wypowiadały słowo ŚLUBUJĘ odpowiadając na pytania. Po ślubowaniu każdy 6- latek został pasowany na Starszaka specjalnym ołówkiem przez Panią Dyrektor.  Dzieci otrzymały dyplomy i słodki prezent.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u nauczyciela w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Nowogardzie informuje, iż grupa przedszkolna „Pszczółki” 4-5 latki oraz pracownik obsługi (lista osób ustalona w placówce) podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845)  w terminie: do 11.03.2021 r.  – 18 dzieci grupa „Pszczółki” 4-5 latki

Dzień faktycznego poddania się kwarantannie 04.03.2021 r. (wszystkie dni, które są wcześniej brane są na poczet 10 dniowej kwarantanny).

W przypadku pojawienia się niepokojących objawów (m.in. kaszel, gorączka, duszność, utrata węchu lub smaku o nagłym początku) prosimy o niezwłoczny kontakt z lekarzem POZ.

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi, zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny lub jeżeli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie tak postanowi.

Obowiązku odbycia kwarantanny, nie stosuje się wobec osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą objętą obowiązkową kwarantanną.

Jednocześnie informuję, iż  nie poddanie się obowiązkowi  kwarantanny lub naruszenie obowiązku kwarantanny zagrożone jest

- administracyjną karą pieniężna w wysokości od 5000 zł do 30.000 zł w przypadku nie poddania się obowiązkowi kwarantanny

- administracyjną karą pieniężną do 30 000 zł w przypadku naruszenia obowiązku kwarantanny,
w szczególności samowolnego opuszczenia miejsca odbywania kwarantanny.                                                                                         

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie zwraca się o zamieszczenie komunikatu o powyższej treści na stronie internetowej przedszkola, a także  przekazanie go za pośrednictwem używanych w placówce komunikatorów rodzicom (opiekunom prawnym) uczniów.

Goleniów, dnia 04.03.2021 r.