2022 02 01 rekrutacjaUprzejmie informuję, że Burmistrz Nowogardu ustalił terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na rok szkolny 2022/2023 👩‍🏫👦👧
Wychowanie przedszkolne:
🟢od 1 lutego 2022 r. do 11 lutego 2022 r. rodzic (prawny opiekun) dziecka uczęszczającego do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Nowogard składa deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego ( w sytuacji gdy chce, aby dziecko w dalszym ciągu uczęszczało do dotychczasowej placówki),
🟢od 11 lutego 2022 r. do 11 marca 2022 r. (godz. 15.00) rodzic (prawny opiekun) dziecka może złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego. Wnioski składać będą rodzice, których dzieci nie uczęszczały dotychczas do przedszkola/oddziału przedszkolnego.
💻🖨 Wszelkie informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na naszej stronie: http://www.przedszkole3.nowogard.pl/rekrutacja.