Skład Prezydium Rady Rodziców:

  • Przewodniczący: Agata Borczyk
  • Zastępca Przewodniczącego: Patrycja Kukieła
  • Skarbnik: Patrycja Skowrońska
  • Sekretarz: Edyta Drapikowska

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Przewodniczący: Krzysztof Kamiński
  • członek: Marta Kochanowicz
  • członek: Agata Kołodziejczyk


Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Publicznego nr 3 w Nowogardzie