Skład Prezydium Rady Rodziców:

  • Przewodniczący: Magdalena Karluk
  • Zastępca Przewodniczącego: Patrycja Kukieła
  • Skarbnik: Patrycja Skowrońska
  • Sekretarz: Dorota Klimczak

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Przewodniczący: Anna Szadkowska
  • członek: Anna Borczyk
  • członek: Marta Żywicka