Skład Prezydium Rady Rodziców:

  • Przewodniczący: Patrycja Kukieła
  • Zastępca Przewodniczącego: Agnieszka Łokaj
  • Skarbnik: Edyta Drapikowska
  • Sekretarz: Natalia Goc-Strzeszewska

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Przewodniczący: Justyna Rojek
  • członek: Dagmara Sikorska
  • członek: Agnieszka Oleksiuk


Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Publicznego nr 3 w Nowogardzie