2023 rekrutacja
Uprzejmie informuję, że zostały ustalone terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na rok szkolny 2023/2024.
Wychowanie przedszkolne:

- od 16 lutego 2023 r. do 22 lutego 2023 r. rodzic (prawny opiekun) dziecka uczęszczającego do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Nowogard składa deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego ( w sytuacji gdy chce, aby dziecko w dalszym ciągu uczęszczało do dotychczasowej placówki),
- od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. (godz. 15.00) rodzic (prawny opiekun) dziecka może złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego. Wnioski składać będą rodzice, których dzieci nie uczęszczały dotychczas do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Załączniki: